Şeytan niye Ademe secde etmedi

Şeytan niye Ademe secde etmedi İnanç

Kurana göre insanlar topraktan , şeytanlar ise ateşten yaratılmışlardır. Çamurdan yaratılma maddeden yaratılmayı; ateşten yaratılma da enerjiden yaratılmayı işaret etmektedir.

İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz ALLAH'a saygı gösterin; akrabalara da... ALLAH elbette sizi Gözetlemektedir.
Nisa 1
Yukarıdaki ayet ve ayrıyeten A'râf suresinin 189. ve Zümer suresinin 6. ayetleri ışığında , ilk yaratılışın tek hücre ve ilk üremenin eşeysiz üreme oluşu ise Kur'an'daki ayetlerde "sizi bir nefisten, ondan da eşini yaratan?.." ifadeleriyle açıkça vurgulanmıştır. Ama çoğu kimse bunu "Âdem'den eşi yaratıldı" diye anlar. Halbuki erkeklik ve dişiliğin oluşmasının, bu ilk üremeden sonra olduğu ayetlerde açıkça beyan edilmiştir.

Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım." demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz." dediler. (Rabbin de): "Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim." buyurdu.
Bakara 30
Kuranda ilk insanın Adem olduğuna dair hiç bir ayet yer almaz. Kuranda bir topluluk belirtmek amacıyla İsrail oğulları , Adem oğulları ya da Yakup oğulları geçmektedir. Adem ilk peygamber olduğundan insanlara Adem oğulları denmesi de anormal bir durum değildir. Çünkü Kurana göre insanlığa gönderilen ilk peygamberdir Adem.

Üstte Bakara 30 ayetine tekrar bir göz atalım. Halife nedir? Bir topluluğun lideri insan. Peki Ademin topluluğu, eğer Adem ilk insansa nerede ? Bu soru mantıksız oluyor. Halife olmak için bir topluluğun olması gerekir. Sonraki cümleye de göz atalım. "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın?" diye söyleniyor melekler. Melekler bu kanıya nerden vardı ? Diyelim ki insanlar yok. Melekler insanın ne olduğunu (insanlar olmadan) nerden biliyorlar. Bu soru da mantıksız oluyor. Fakat Ademden önce insanların var olduğunu düşünürsek eğer , Melekler insanların kan döken birileri olduklarını görüyorlar ve ardından bu soruyu yöneltiyorlar. Niye bizim gibi temiz değil de insanlar diyorlar.

Zaten Adem ilk insansa ve eğer Havva ondan oluştuysa ve çocukları kız erkek kız erkek olduysa ,onların tekrar dünyaya bir insan getirmesiyle ortaya bir akraba evliliği ortaya çıkar. Kurana göre bu zaten doğru olmayan birşey.

Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle ilişkiye girdiğiniz hanımlarınızın himayeniz altında bulunan kızları*, öz oğullarınızın hanımları ve aynı anda iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız size haram kılındı.
Nisa 23
Eğer Adem İlk insan olsa Kuran kendi kendiyle çelişiyor gibi bir durum ortaya çıkacaktı. Aşağıdaki ayete göz atalım.

Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır.
Nuh 17
Kurana göre Yaratıcı , insanları topraktan bitki nasıl çıkıyorsa o şekilde çıkardığını ve daha sonra da oraya göndereceğini açıklıyor ve zamanında Adem ve birçok sayıda insan topraktan çıktığını ve Ademin onlar üzerine elçi kılındığını belirttiğimiz ayetler ışığında anlıyoruz. Kurana göre Ademin herhangi bir babası yoktur.

Şüphesiz ki; Allah'ın katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. O'nu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol" dedi ve O da oldu.
Ali İmran 59
Ali İmran 59 ve Bakara 30 u birleştirip bir sonuç çıkardığımızda ise , Adem ilk insanlardandır ve diğer vahşi,kan döken ilk insanların halifesi olarak atanmıştır. Şimdi bakara 30'un devamına ve işin içine şeytanın girişine göz atalım.

Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: "Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin." dedi.
Dediler ki: "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".
(Allah)"Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver." dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah): "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim" dememiş miydim?" dedi.
Bakara 31-33
Yukarıdaki ayette , Meleklerin bilmediği bir gerçek olayın Adem tarafından bilinmesiyle , melekler atıp tutmanın yanlış birşey olduğunu anlayıp bir bakıma bu olayı kabulleniyorlar. Olayın devamını okuyalım.

Ve o zaman meleklere: "Âdem'e secde edin!" dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.
Bakara 34
Bakara 34'te ise Adem Meleklerden daha çok bilgiye sahip olduğu için meleklerin ademe secde etmesini emrediyor. Tabiki secde namazda uygulanan yere kapanma uygulaması olmayıp, boyun eğmek anlamındadır. Kullanım amacı diğer ayetlerde olduğu gibi boyun eğmek, yani daha üstün olduğunu kabullenmek anlamında kullanılmıştır. Aslında buradan çıkarılacak tam ve net bilgi şu:
Yaratıcı Ademi yaratıyor ve meleklerin bilmediği bir bilgiyi öğretiyor, melekler olaya önyargılı yaklaşıp insanların çoğu zararlı , büyük ihtimal Adem de zararlı,yaradılışları ötürü iyi şeyler varken niye zararlı döngüsüne girip soru yöneltiyorlar, Yaratıcı ise durumun aslında onların düşündüğü gibi olmadığını gösteriyor ve melekler bu durumu kabullenip, ademin yaradılışını ve halifeliğini kabul edip bir bakıma allaha boyun eğmiş oluyorlar.Fakat İblisin boyun eğmemesinde başka bir sebep olduğu görülüyor.Bu sebep de ;

Allah, "Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?" dedi. (O da) "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın" dedi. Araf 12
İblis fiziksel özellikleriyle kendini Allah katında daha üstün görüyor. Ademin ona secde etmesi gerektiğini savunuyor, fakat yaratıcının onu katından kovacağını hesap etmediğini aşağıdaki Araf 16 'dan anlıyoruz.

Allah, "Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın" dedi.
Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."
Allah da, "Sen süre verilenlerdensin" dedi.
Araf 13-15
Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım." Araf 16
Yaptığının yanlış olduğunun farkına vardıktan sonra kendini kurtarma çabasına girmeye çalışan iblis ,yaratıcıya insanları kanıtlama peşinde koşacağını bildiriyor ve yaratıcıdan bunu nasıl yapacağına karşı bilgiler alıyor. Haliyle bu şekilde insanlar üzerinde daha önceden meleklerin tabiriyle "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birileri" cezasını çekecek , Adem gibiler de hakettiğini alacaktır. İblisin içinde zaten bir kıskançlık duygusu vardı. Fiziksel özellikleri daha kötü bir yaratık yaratılınca bu özelliği ortaya çıkmış oldu. O zamana kadar kıskançlık yapacağı bir durum yoktu. Kıskançlık yapacağı bir durum ortaya çıkınca da bunu gösterdi. Yaratıcı da bunu "o zaten Cinlerdendi,meleklerden değildi" şeklinde bir ayetle bize bildirdi.

Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların: "Allah, elçi olarak bir beşeri mi gönderdi?" demelerinden başkası değildir.
İsra, 94
Elçilere muhalefet eden, onlara karşı savaşan insanların kabullenemedikleri noktalardan biri işte budur. İnkarcılar kendileri gibi normal bir insana elçilik verilmesini ve bu insana itaat etmeyi gururlarına yediremezler. Bu haset ve kibir dolu isyan, İblis'in Adem'e secde etmeyi reddetmesiyle aynı temel üzerine kurulmuştur...

Şeytanın durumu gibi; çünkü insana "inkar et" dedi, inkar edince de: "Gerçek şu ki ben senden uzağım, doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" dedi.
Haşr , 16)
İblisle inkarcı insanın şuandaki tek farkı da bu ayet de olduğu gibi , şeytanın yaratıcıyı biliyo olması, fakat inkarcı insanın yaratıcıyı bilmiyo olmasıdır.

Bex Hallerd tarafından 2017 , 02 Mart tarihinde yazıldı.
Etiketler:
İstatistikler:
0 Yorum
348 Görüntülenme
Yorum yazmak için üye olmanız gerekir. Maximum bir dakikanızı alacak bu işlem e-mail ya da telefon onayı da gerektirmiyor.
    İlk yorumu siz yapın !

SON EKLENENLER

Şeytan niye Ademe secde etmedi

Yaratıcı Ademi insanlar üzerine Ademi ilk halife atadı. Şeytan Ademe secde etmedi ve verilen süre zarfı içerisinde insanları peşinden niye sürükleyecek.
2017 , 02 Mart tarihinde eklendi.

İnanç   349 Görüntülenme   0 Yorum